Một màu sắc khác của giống chó này

Đặc điểm, nguồn gốc của chó Berger Pháp

Chó Berger Pháp từ lâu đã nổi tiếng là giống chó thông minh, trung thành tuyệt đối với chủ nhân. Có lẽ vì thế...